Ekologia
Dlaczego i czy warto instalować panele fotowoltaiczne w szkołach?

Dlaczego i czy warto instalować panele fotowoltaiczne w szkołach?

Wykres przedstawiający zużycie i produkcje energii elektrycznej w Lutym i Marcu

 

Wykresy wykorzystywania i produkowania energii elektrycznej w poszczególnych dniach od 6 do 14 Marca

 

 

Wykres przedstawiający zużycie energii po przejściu szkoły na naukę zdalną