Odnawialne źródła energii
Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii

Są to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w relatywnie krótkim czasie.

Do źródeł odnawialnych zaliczamy:

-słońce

-wiatr

-woda;

zaliczamy do nich również:

-energię jądrową ( w zamkniętym cykle paliwowym)

-biomasę, biogaz, biopłyny i biopaliwa

 

Najpopularniejszymi przetwornikami źródeł energii odnawialnej stosowanymi w gospodarstwach domowych są panele fotowoltaiczne. Pokrywają coraz więcej dachów a nawet powstają farmy fotowoltaiczne.