Ekologia
Bierzemy udział w konkursie Technikon ESA

Bierzemy udział w konkursie Technikon ESA

Aktualizacja


Celem Konkursu Technikon ESA jest popularyzacja wśród uczestników wiedzy

o powietrzu, jego zanieczyszczeniach i zmianie klimatu oraz rozpowszechnianie

bezpiecznego korzystania z narzędzi cyfrowych w edukacji, a w szczególności:

• podniesienie wśród uczniów świadomości dotyczącej zanieczyszczenia

powietrza;

• wywołanie aktywnej postawy młodych ludzi i podjęcia walki ze smogiem

w kontekście zastosowania technologii związanej z profilem szkoły;

• wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych i zachęcanie do korzystania

z programów i urządzeń cyfrowych;

• rozwój kreatywności, wyobraźni i zachęta do pracy twórczej;

• zainspirowanie nauczycieli do poruszania tematu zanieczyszczeń powietrza

i cyberbezpieczeństwa oraz wyposażenia ich w materiały edukacyjne

umożliwiające pracę z uczniami w tym zakresie;

• rozwój kompetencji przyszłości wśród uczniów, m. in. krytycznego myślenia,

rozwiązywania problemów, współpracy i komunikacji, kształtowanie postawy

współodpowiedzialności za przyszłość;

• upowszechnienie w środowisku szkolnym wydarzeń edukacyjnych tworzonych

w ramach projektów realizowanych przez NASK PIB – Edukacyjnej Sieci

Antysmogowej (ESA) oraz Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE);